UCO- УКО БЪЛГАРИЯ ПРЕОТСТЪПИ ЕЛЕКТРОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ГРАДА

Вече повече от година в работата по социалните мерки, взети от Община Габрово във връзка с Covid-19, е включен и един интересен автомобил. Електромобилът е собственост на UCO- УКО България и сме го предоставили за ползване на Община Габрово. Използва се предимно за нуждите на кризисната социална кухня. Доставя се готова за консумация пакетирана храна […]