Изкупуване на УКО Употребявано Кухненско Олио

Целогодишно събиране и извозване на използваните мазнини на основата на двустранен договор. За целта ще Ви предоставим безплатно съдове – бидони Съдовете не са оборотни, а се подменят с нови. Всеки бидон е маркиран със съответната маркировка указваща предназначението му. Събирането се извършва съобразно условията на клиента по предварително съгласуван график или заявка по телефона. Предаването става с подписване на двустранен приемно-предавателен протокол. Предлагаме изкупни цени спрямо пазарните.Цените се регулират автоматично при промяна на пазарната цена. Товаренето се организира и осъществява от УКО България ООД.

Компанията предлага комплексно обслужване – всички обекти на територията на страната. Благодарение на собствен автопарк и бази в цялата страна, обслужваме всяко населено място до 24 часа. Заплащането се извършва в началото на всеки месец по банков път срещу издадена фактура в срок от пет дни или в брой при приемане на стоката. Инж.технолог – консултиране по ХВП технологии и изготвяне на ТД. Фирмата е лизензирана от МОСВ и притежава всички разрешителни за извършване на дейността.

Свържете се с нас

Позвънете сега