Извозване на кухненски отпадъци

В изпълнение на чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и Съвета, всяка компания, чиято дейност е свързана с производство, преработка и продажба на странични животински продукти (СЖП), е длъжна да осигури тяхното унищожаване. УКО България разполага със специализиран собствен автотранспорт за събиране и транспортиране на СЖП в съответствие с Регламент (ЕО) 1069/2009. Предлагаме Ви нашето сътрудничество по отношение на събиране, транспортиране и последващо обезвреждане на странични животински продукти и продукти получени от тях (СЖП), Биоразградими отпадъци и храни, негодни за човешка консумация от обекти: производствени предприятия, складове, тържища, хранителни вериги, хотели, ресторанти, детски градини, училища, обекти за обществено хранене и за търговия на дребно и едро на територията на цялата страна. СЖП включва:

Извозване

Транспортирането се осъществява с лицензирани превозни средства, гарантиращи безопасност. Според Регламент (ЕО) № 1069/2009 транспортирането на СЖП трябва да се извършва единствено и само от МПС с разрешение за тази дейност. УКО България притежава всички разрешителни за извършване на дейността по транспортиране на СЖП. Договор за абонаментно обслужване Наличието на договор с УКО България гарантира своевременната реакция на служител на компанията при заявка и изготвяне на необходимата документация по събирането и обезвреждането на страничните животински продукти (СЖП). Професионалното отношение Ви гарантира спокойствие при потенциална проверка от контролиращи органи (ОДБХ, РЗИ).

Свържете се с нас

Позвънете сега