Услуги

Целогодишно събиране и извозване на използваните мазнини от всички Ваши обекти на основата на двустранен договор.

За целта ще Ви предоставим безплатно съдове – бидони от 30, 60 или 200 литра.
Съдовете не са оборотни, а се подменят с нови. Всеки бидон е маркиран със съответната маркировка указваща предназначението му.

Събирането се извършва съобразно условията на клиента по предварително съгласуван график или заявка по телефона.

Предаването на стоката става с подписване на двустранен приемно-предавателен протокол.

Предлагаме изкупни цени спрямо пазарните, което не се прави от никоя друга компания. Цените се регулират автоматично при промяна на пазарната цена.

Товаренето се организира и осъществява от UCO-Фиерхаутен България ООД.

Eдинствената лицензирана фирма в България, която предлага комплексно обслужване – всички ваши обекти на територията на страната.

Благодарение на собствен автопарк и бази в цялата страна, обслужваме всяко населено място до 24 часа.

Заплащането се извършва в началото на всеки месец по банков път срещу издадена фактура в срок от пет дни или в брой при приемане на стоката.

Инж.технолог – консултиране по ХВП технологии и изготвяне на ТД.

Фирмата е лизензирана от МОСВ и притежава всички разрешителни за извършване на дейността.